VEDENÍ

Mezinárodní a mnohojazyčný tým společnosti Balbec Capital má jedinečnou kvalifikaci k provozování složitých a zásadních transakcí po celém světě. Naši vyšší pracovníci úspěšně investovali do široké škály alternativních úvěrů a řídili je v mnoha hospodářských cyklech, mnoho z nich má zkušenosti z průmyslu přesahující dvě desetiletí. Členové vrcholového vedení mají za sebou průměrně 16letou spolupráci.

warren spector

předseda představenstva

charles rusbasan

výkonný ředitel

INVESTIČNÍ TÝM

philip daniels

ředitel investic

peter troisi

partner, investiční ředitel, Amerika

arpad sebe

partner, investiční ředitel, Evropa

rob ryan

partner, investiční ředitel, Commonwealth

bo wang

generální ředitel

ryan singer

Výkonný ředitel oddělení

jared muroff

Výkonný ředitel oddělení

Marcello Cricco-Lizza

Portfolio Manager

SKUPINA ZPRACOVÁNÍ KAPITÁLU

derek brown

generální ředitel

FINANCE, PRÁVNÍ A PROVOZY

scott gilbert

finanční ředitel